Ungdomsmål

Ungdomsmål

Försvarare skall normalt alltid förordnas. Handläggningen skall vara skyndsam och oftast är det speciella utredare hos polis och åklagare som handlägger ungdomsmålen. Föräldrar skall omedelbart kallas att närvara vid förhöret, ibland skall också socialförvaltningen kallas.

För ungdomar finns det speciella påföljder vid brott. Samhället har en mer förlåtande syn på en ung som gör fel. Hänsyn tas till ålder och mognad.