Brottmål

Brottmål

Rätten till en försvarare

Av rättssäkerhetsskäl skall alla behandlas lika. Det är viktigt att även den som inte känner till lagen skall ha samma rättigheter som den kunnige. Flera saker kan behöva redas ut eller förtydligas, det är därför viktigt att försvaren anlitas så tidigt som möjligt.

Den som är misstänkt för ett brott har alltid rätt till en förvarare, även den som varit utsatt för ett brott kan vara i behov av en advokat, se mer under ”målsägandebiträde” nedan.

Kostnaden för försvarare löper normalt på staten.

Målsägandebiträde

Även den som blivit utsatt för ett brott kan ha rätt att få hjälp av en advokat, ett målsägandebiträde. Redan vid inledande kontakter med polisen kan sådan hjälp begäras. Ett målsägandebiträde stöttar under förhandlingarna i tingsrätten, hjälper till att begära skadestånd och kan vara med under förhör.

Även kostnaden för målsägandebiträde löper normalt på staten.

Är du osäker på om kostnaderna för biträde täcks kan du alltid hänvända dig med en förfrågan, antingen till domstolen eller direkt till oss.