Advokat Fredrik Bülow

Advokaten Fredrik Bülow

Advokaten Fredrik Bülow är verksam i centrala Lund. Inriktningen är brottmål och ungdomsmål.

Tingsmeriterad i Halmstads och Malmö tingsrätt. Är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2002.

Utöver juristexamen från Lunds Universitet även omfattande studier i företagsekonomi.

Har varit företagare under flera årtionden med en ursprunglig inrikting på teknik och handel. Detta har gett en praktisk och problemlösande orientering.

tel. 046 – 13 13 48 / mobil 0708 – 13 13 48
fredrik@advokater.nu

Brottmål

Rätten till en försvarare

Av rättssäkerhetsskäl skall alla behandlas lika. Det är viktigt att även den som inte känner till lagen skall ha samma rättigheter som den kunnige. Flera saker kan behöva redas ut eller förtydligas, det är därför viktigt att försvaren anlitas så tidigt som möjligt.

Den som är misstänkt för ett brott har alltid rätt till en förvarare, även den som varit utsatt för ett brott kan vara i behov av en advokat, se mer under ”målsägandebiträde” nedan.

Kostnaden för försvarare löper normalt på staten.

Målsägandebiträde

Även den som blivit utsatt för ett brott kan ha rätt att få hjälp av en advokat, ett målsägandebiträde. Redan vid inledande kontakter med polisen kan sådan hjälp begäras. Ett målsägandebiträde stöttar under förhandlingarna i tingsrätten, hjälper till att begära skadestånd och kan vara med under förhör.

Även kostnaden för målsägandebiträde löper normalt på staten.

Är du osäker på om kostnaderna för biträde täcks kan du alltid hänvända dig med en förfrågan, antingen till domstolen eller direkt till oss.

Ungdomsmål

Försvarare skall normalt alltid förordnas. Handläggningen skall vara skyndsam och oftast är det speciella utredare hos polis och åklagare som handlägger ungdomsmålen. Föräldrar skall omedelbart kallas att närvara vid förhöret, ibland skall också socialförvaltningen kallas.

För ungdomar finns det speciella påföljder vid brott. Samhället har en mer förlåtande syn på en ung som gör fel. Hänsyn tas till ålder och mognad.

Kontakt

Advokaten Fredrik Bülow AB
Östra Vallgatan 5
223 61 Lund

Telefon:
046 – 13 13 48
040 – 13 13 48
0708 – 13 13 48

Telefax: 046-13 12 48

fredrik@advokater.nu

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
och medlem i Öresundsadvokater

Advokat Fredrik Bülow