Länkar

Lunds tingsrätt

Brottsoffermyndighetens
instruktionsvideo om vad som händer under en rättegång

Brottsoffermyndigheten
och dess praxis i när det gäller skadestånd i brottmål

Rättshjälpsmyndigheten

Ansökan om rättshjälp

Bolagsverket