Tvistemål

Tvistemål

Ett köp kan ha blivit fel, en överenskommelse brutits eller att oklarheter uppkommit. Kan man inte komma överens vänder man sig normalt till domstolen. För att föra sin sak behöver man en kunnig advokat.

Det är viktigt att kunna identifiera risker och möjligheter.

Förlikning

Ibland kan en tvist ta lång tid, vara betungande för parterna eller helt enkelt att utgången kan vara osäker. Det kan då vara lämpligt att försöka nå en förlikning. En överenskommelse som båda sidor kan acceptera. Även här gäller det att kunna ta ställning till de olika alternativen och överblicka saken.