Affärsjuridik

Inriktning på mindre och medelsmå företag som är ägarledda. Det är viktigt att känna till företagets inriktning och affärsidé. Att gemensamt förstå och nå det mål som människan bakom företaget vill uppnå. Det kan gälla såväl arbetsrätt som bolagsjuridiska frågor.