Advokat Fredrik Bülow

Advokaten Fredrik Bülow

Advokaten Fredrik Bülow är verksam i centrala Lund. Inriktningen är brottmål och ungdomsmål.

Tingsmeriterad i Halmstads och Malmö tingsrätt. Är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2002.

Utöver juristexamen från Lunds Universitet även omfattande studier i företagsekonomi.

Har varit företagare under flera årtionden med en ursprunglig inrikting på teknik och handel. Detta har gett en praktisk och problemlösande orientering.